• (0342) 360 10 60

   BaşkanlığımızBünyesinde yürütülen her türlü hizmet ve faaliyeti, yasalara uygun, ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek idari ve mali konularda nitelikli hizmet sunmaktır. Ayrıca Başkanlığımızın ana hedefi bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi kaynakların mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.