• (0342) 360 10 60

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı Matbaa ve Basım İşleri Müdürlüğü, Üniversitemize bağlı tüm birimlere hitaben her türlü iç ve dış yazışmalarda kullanılan matbu evrak, kitap, yardımcı ders kitabı, ders notları, dergi, broşür, bülten, afiş, davetiye, kartvizit ve paketten pakete  (sürekli form) baskı yapan; kapak takma, sırt geçirme, dikiş, delgi, kırma, perferaj, pilyaj ve her türlü cilt işleri yapan; branda, fiberglas, metal üzerine çıkartma yazı yazan; bilgisayarla dizgi, tasarım, resim tarama, renk ayrımı yapabilen; Baskı, Teksir, Cilt, Grafik-Resim-Tabela ve Renk Ayrım Sisteminden meydana gelen beş bölümden oluşmaktadır.

 

      Üniversitemize bağlı Fakültelerin, Yüksekokulların, Enstitülerin bunlara bağlı bölümlerin, Üniversite Hastanesinin,  Daire Başkanlıklarının ve diğer birimlerin her türlü dizgi, tarama, renk ayrım ve baskı, cilt, afiş hizmetleri matbaamızda verilmektedir.

 

      Bu, hizmet verilen yerlerin dışında aynı işler, Döner Sermaye çerçevesinde ücreti karşılığında yapılmaktadır.

 

      Matbaamız, Üniversitemize en güzel    ve    süratli    bir    şekilde    hizmet

verebilmek için devamlı kendisini yenilemiş, teknolojiyi imkanlar ölçüsünde kullanmaya çalışmış ve hızlı bir şekilde modernize  olmuştur.